• Odgovorno se odnosimo prema poslu koji obavljamo, našim kolegama,  korisnicima i ostalim eksternim javnostima;
 • Razvijamo se kroz kreativnost, te uvođenje novih izuma i inovacija
 • Fokusirani smo na rješenja i postizanje rezultata
 • Preuzimamo odgovornost za vlastiti uspjeh, kao i za vlastite greške;
 • Insistiramo na visokim standardima u obavljanju poslovnih zadataka;
 • Odluke donosimo na temelju činjenica;
 • Koristimo znanja i iskustvo iz prošlih situacija za uspješnije rješavanje problema u sadašnjosti;
 • Poslu pristupamo pozitivno i sa entuzijazmom;
 • Uvijek težimo razvijanju i pronalaženju novih i boljih metoda, procedura i tehnologija za uspješnije obavljanje poslovnih zadataka;
 • Svjesni smo činjenice da je doprinos svih članova tima neophodan za uspješno planiranje i ostvarenje zajedničkog cilja;
 • Njegujemo otvorenu komunikaciju i ambijent u kojem se cijeni iznošenje originalnih ideja i rješavanje problema na kreativan način; 
 • Insistiramo na visokim etičkim i moralnim standardima u odnosima sa našim kolegama, korisnicima i ostalim eksternim javnostima ;
 • Njegujemo fer, iskrene i korektne odnose u Kompaniji.

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net