INDUSTRIJA I JAVNI SEKTOR

VRSTA USLUGE

Stambeno-poslovni objekat „Mellain“ Tuzla
za Klaus Lehmann

Izvođenje instalacije FTTH sa pigteilovima I fusiono varenje standarda G-657 po ITU-T-a.Mjerenje optički niti sa reflektografskim instrumentom(OTDR-om) talasnih dužina 1310nm,1550nm,1625nm sa ispisom krive slabljenja i mjerenje Power metrom istih talasnih dužina.

UNIVERZITET U TUZLI
JKP “Saobraćaj i Komunikacije –Tuzla“
Tuzla, BiH

Provlačenje optičkog kabla kroz alkaten cijev na područiju općine Tuzla te nabavka materijala i opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli i JKP Saobraćaj i Komunikacije –Tuzla

Privatna zdravstvena ustanova Zavod za humanu

reprodukciju "Dr. Balić"

Isporuka i montaza računarske, opticke i bakrene mreže (UTP Cat6, FTTH, FTTD).

Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo

Popravka optike na videonadzoru.

Natron Hayat Maglaj

Instaliranje optičkih linkova, montaža FT-Boxa, sa pigteilovima I fusiono varenje standarda G-652 po ITU-T-a. Mjerenje optički niti sa reflektografskim instrumentom(OTDR-om) talasnih dužina 1310nm,
1550nm                                                                                                                          

Natron Hayat Maglaj.

 

Isporuka i polaganje optičkog kabl,sa pigteilovima I fusiono varenje standarda G-652 po ITU-T-.a Mjerenje optički niti sa reflektografskim instrumentom(OTDR-om) talasnih dužina 1310nm,
1550n.

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.
Lukavac , BiH

Isporuka aktivne i pasivne opreme, tekuće održavanje i popravak telekomunikacijske mreže

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.
Lukavac , BiH

Intervencija na optičkomlinku DCS

JP Elektroptivreda BiH d.d. Sarajevo
Zavisno društvo, rudnika mrkog uglja „Zenica“ Zenica, BiH

Nabavka dodatne mrežne opreme, radova i usluga za potrebe realizacije infrastrukture lokalnih računarskih mreža za ZD rudnika mrkog uglja „Zenica“

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, BiH

Rekonstrukcija LAN mreže u poslovnoj zgradi Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, BiH

Nabavka pasivne mrežne opreme i radova nadogradnji infrastrukture računarskih i telefonskih mreža za potrebe JP Zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko Distrikt, BiH

Isporuka i ugradnja robe za splajsovanje optičkih vlakana na OPGW užeta TS Brčko

Bosnalijek Sarajevo
za Klaus Lehmann, BiH

Isporuka materijala fiber optike, splasanje kabla i reflektografsko mjerenje OTDR-om i Power Meter-om

Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, BiH

Vagarski informacioni sistem u rudniku mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići i video nadzor

SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o.
Lukavac , BiH

Nabavka i polaganje fiber optičkih kablova, montaža optičkih razdjelnika i demontaža postojećih optičkih razdjelnika

NATRON-HAYAT Maglaj, BiH

Optički spojni put kablovima sa 8 MMF

CEMENTARA KAKANJ Kakanj, BiH

Isporuka LAN pasivne (bakar i fiber optika) mrežne opreme

BIMAL D.D. Brčko DC, BiH

Isporuka, montaža fiber optičkog kabla, optičkih linkova, te analognih i digitalnih internet/eksternih priključaka.

ŽELJEZARA ZENICA Zenica, BiH

Isporuka LAN pasivne (bakar i fiber optika) mrežne opreme

Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, BiH

Isporuka, montaža i konfiguracija opreme (Sistem integracija CISCO oprema Layer3), splajsanje optičkih kablova te mjerenje OTDR-om i Power Meter-om

SIEMENS AG, Beč
za Elektroprenos BiH

Polaganje kablova sa 2 MMF - Izrada 1500 ST konekcija

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Termoelektrana Tuzla, BiH

Isporuka i montaža fiber optičkog kabla i linkova.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Hidroelektrane na Neretvi
Jablanica, BiH

Isporuka i montaža fiber optičkog kabla, te optičkih ibakarnih linkova.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, BiH

Optički spojni put optičkim kablovima, te isporuka telefonskih aparata

JP "Bh Telecom" d.d. Sarajevo
Direkcija Tuzla, BiH

Optički spojni put optičkim kablovima i linkova

JU UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR, Tuzla, BiH

Isporuka računarske i telefonske opreme (Cisco, Panduit) i fiber optičke pasivne opreme

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Isporuka opreme, građevinski radovi, Optički spojni put kablom sa 24 SMF

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, BiH

Isporuka opreme, građevinski radovi, Optički spojni put kablom sa 24 SMF

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Produžnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, BiH

Realizacija optičkog spojnog puta, Dionica: PJD Banovići – TS 35/10kV

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Termoelektrana Kakanj

Isporuka, ugradnja opreme za realizaciju optičkog spojnog puta, te mjerenja OTDR-om i Power Meter-om

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Elektrodistribucija Zenica, PJ Zavidovići, Maglaj, Tešanj

Izrada projekta za realizaciju optičkih spojnih puteva Maglaj, Tešanj, Zavidovići, te isporuka i ugradnja opreme

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Elektroprenos Sarajevo, BiH

600 terminacija ST f/optičkih konektora

JP "BH POŠTE" d.d. Sarajevo
Direkcija Pošta Tuzla, BiH

Isporuka i montaža fiber optičkog kabla, te optičkih ibakarnih linkova.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Travnik, BiH

Izrada projekta LAN RMU „Abid Lolić“ Bila Travnik

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Termoelektrana Tuzla, BiH

Nabavka i ugradnja optičkih kablova za potrebe SCADA sistema

JU Univerzitetsko Klinički Centar, Sarajevo
Sarajevo, BiH

Izrada mreže za kliniku za „Hemodijalizu“ Isporuka računarske i telefonske opreme, uvezivanje bolničkih odjeljenja optikom u jedinstvenu mrežu

NOVA I MUZIČKA ŠKOLA BRČKO
Brčko Distrikt, BiH

Izrada LAN infrakstuture, FTP kabla, bakarnih linkova, 1 data centar

Ekonomski fakultet Tuzla
Tuzla, BiH

Izrada LAN infrakstuture, UTP kabla, bakarnih linkova, 1 data centar

Fakultet Fizičke Kulture Tuzla
Tuzla, BiH

Analogni i digitalni interni/eksterni priključci

Osnovni sud Brčko
Brčko Distrikt, BiH

LAN infrastruktura, FTP kabla, bakarnih linkovi, 2 data centar

Ministarstvo finansija Tuzlanskog Kantona
Tuzla, BiH

LAN infrastruktura, FTP kabla, bakarnih linkovi,1 data centar

Opština Tuzla – Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i montaža PRI kartice, CTI link kartica, analognih i digitalnih internih priključaka

Kantonalni sud u Tuzli
Tuzla, BiH

Isporuka i montaža BRI ISDN priključaka te analognih i digitalnih internih priključaka

UNMIBH HQ Tuzla
Tuzla, BiH

Fiber optičkog kabla i terminacija SC f/optičkih konektora

Opština Tuzla – Tuzla
Tuzla, BiH

Izrada LAN mreže utp kabla i bakarnih linkova

Skupština Tuzlanskog kantona
Tuzla, BiH

Izrada LAN mreže u skupštini TK, izrada video nadzora, software-sko uvezivanje u jedinstveni sistem

Vlada Brčko Distrikta
Brčko Distrikt, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme, izrada LAN i optičke mreže

REZIDENCIJA NJEMAČKE AMBASADE
Sarajevo, BiH

BRIISDN priključak, analognih eksternih priključaka

Tuzlanska Banka (NLB) d.d. Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme fiber optičkog kabla, UTP kabla, bakarnih linkova, fiber optičkih linkova

Raiffeisen Banka d.d. Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme, izrada LAN i optičke mreže, analogna i digitalnih interni/eksterni priključci

Pro Credit Banka d.d. Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme, BRIISDN priključak, analognih eksternih/internih priključaka

MKO Partner Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme, PBX Sistema, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka

Centralna Banka BiH filijala Brčko
Brčko Distrikt, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka, 1data, UTP kabal, bakarni kabal

Centralna Banka BiH

LAN mreža rekonstrukcija dijela računarske mreže bakarnog, i optičkog kabla

Euroherc Osiguranje d.d. Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme fiber optičkog kabla, FTP kabla, bakarni linkovi i optički linkovi

Radio Kameleon Tuzla
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme PBX sistema, BRI ISDN integracija, Software za praćenje i analizu tel.troškova, fiber optička vlakna, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka

KELLOG BROWN & ROOT TUZLA
Tuzla, BiH

Isporuka opreme, radova i usluga pasivna mrežna oprema za bakarne sisteme, fiber optičke sisteme. Aktivna mrežna oprema za bakarne sisteme, fiber optičke sisteme

FINCON FIN-NSE
Tuzla, BiH

Isporuka opreme pasivna mrežna oprema za bakarne sisteme, fiber optičke sisteme. Aktivna mrežna oprema za bakarne sisteme, fiber optičke sisteme

FIS D.O.O. VITEZ
Vitez, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme PBX sistema, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka

SILK TRADE D.O.O. TEŠANJ
Tešanj, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme SOHO PBX sistem, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka

OMEGA D.O.O. ŽIVINICE
Živinice, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme PBX sistema, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka

ITT INDUSTRIES INC. TUZLA
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme SOHO PBX sistem, analognih i digitalnih internih/eksternih priključaka, UTP kaba, bakarni link, PROXY I nternet

DCI D.O.O. TUZLA
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme 24 porta 10/100 Mbit/s, Internet VPN

MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
Tuzla, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme BRIISDN priključak, analogni idigitalni eksterni/interni priključci

FIS BRČKO
Brčko Distrikt, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme BRIISDN priključak, analogni idigitalni eksterni/interni priključci

ETNA GRAČANICA
Gračanica, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme BRIISDN priključak, analogni idigitalni eksterni/interni priključci, bakarne konekcije

ROBOT BANJA LUKA
Banja Luka, RS, BiH

Isporuka i ugradnja telekomunikacijske opreme BRIISDN priključak, analogni idigitalni eksterni/interni priključci, bakarne konekcije

Worl Vizion International u BiH

Izvođenje radova, ugradnja i nabavka energetskih i komunikacijskih instalacija.

Javno preduzeće Radio-Televizija Tuzlanskog Kantona

Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih mrežnih instalacija.

Rad JKP Lukavac

Isporuka i montaža telefonske centrale KX-NS500NE

 

 

 

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net