PRILOG – Cjenovnik IT usluga

Cjenovnik IT usluga:

üukoliko je prekoračen ugovoreni broj radnih sati (ako postoji Ugovor o pružanju IT uslugaklijentu baziran na broju radnih sati);

usluga koje nisu predmet poslate Ponude prema klijentu (dodatni radovi);

sve ostale IT usluge.

 

 Radno vrijeme traje od 08:00 do 16:00 sati, ponedjeljak - petak.

Ime opisa usluge

Jedinica mjere

Cijena jedinice

Rad tehničara, servis

Sat

  40,00 KM

Rad tehničara, teren

Sat

  50,00 KM

Rad inžinjera, servis

Sat

  70,00 KM

Rad inžinjera, teren

Sat

100,00 KM

Konsultacije

Sat

100,00 KM

Montaža i konfiguracija opreme

Sat

100,00 KM

Snimanje postojećeg stanja

Sat

  75,00 KM

Izrada projektne dokumentacije

Sat

  60,00 KM

Izrada proj. izvedenog stanja

Sat

  75,00 KM

Specijalistička kontrola projekta

 Sat

  70,00 KM

Analiza zahtjeva

 Sat

  70,00 KM

 

Za intervencije i rad van radnog vremena obračunava se dodatna tarifa (prije obračuna poreza) prema tabeli:

Period obračuna

Povećanja cijene (%)

17:00 – 22:00 sata

06:00 – 08:00 sati

 

 

20 %

 

 

22:00 – 06:00 sati (rad noću)

Rad vikendom (petak 22:00 – ponedjeljak 06:00)

 

 

50 %

 

 

Rad praznicima 

 

 

100 %

 

 


Napomena: sve cijene su bez uračunatog PDV-a.          

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net