Intenzivna obuka za rad i projektovanje na fiber optičkim mrežama


                                 

Udruženje za razvoj I promociju novih tehnologija (NTec) u saradnji sa  
AMNED d.o.o. Tuzla  organizuje intenzivnu obuku za osposobljavanje za rad na 
fiber optičkim instalacijama I projektovanje istih.          
  Predavanja i obuka sa teoretskim i praktičnim dijelom, omogućava
   polaznicima praktično razumijevanje i vještine za kvalitetan dizajn, instalacije 
i održavanje fiber optičkih mreža.obuka će polaznicima obezbijediti znanje 
primjenjivo u aplikacijama za posao u oblasti telekomunikacija i na optičkim 
LAN/WAN mrežama, G-PON mrežama FTTB i FTTH mrežama.
 Kandidati nakon stečenog znanja mogu lako pronaći posao u ovoj

          oblasti na domaćem, a posebno inostranom tržištu.                   

              Obuka je namijenjena polaznicima koji žele praktično naučiti kako spajati

optičke kablove, postavljati konektore, testirati irješavat ipraktične problemena fiber

optičkim mrežama, s ciljem povećanja efikasnosti, pouzdanosti i smanjenja troškova

zastoja u mrežnom saobraćaju.

             Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber optičkim mrežama


                  Svi zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u 
poslu sa fiber optičkim mrežama, kao experti i projektanti bez obzira na 
trenutni profil i zanimanje.Obuka se sastoji od 20 sata nastave, što se može 
obaviti u tri dana, ukoliko kandidatima tako odgovara, a može biti raspoređeno
 na više dana. Termini održavanja nastave će biti usaglašeni s kandidatima, 
prema njihovom raspoloživom vremenu.  Nastava se može izvoditi u 
prijepodnevnim  ili popodnevnim satima, kao i subotom.

               

Tokom obuke tema predavanja će biti slijedeća:

- Tipove optičkih kablova po standardu ITU-T-a i njihova primjena, tipovi: fiber optički

konektora, optičkih ormara,optičkih spojnica,razdjelnika i prespojnih kablova.

- Tipove optičkih mreža: FTTx, PTPF (Point To Point Fiber) optičkemreže, DWDM

( Dense Walvelength Division Multiplexing) mreža i njihovu primjenu.

-  Fiber optičke PON mreže i njihovu praktična primjena

- Priprema kabla za priključenje (skidanjeizolacije, montaža konektora, pregled konektora)

- Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje

- Osnovna mjerenja na fiber optičkiminstalacijama (VFL, PM, LS)

- Zahtjevna mjerenja na fiber optičkiminstalacijama (OTDR)

- Uspostavljanje optičke veze, otkrivanje grešaka, testiranje i pohranjivanje podataka.

 

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net